December 19, 2017 travel news 0

ความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งชาติลำคลองงูจนเป็นที่เลื่องลือ คือถ้ำเสาหินที่ภายในนั้นคุณจะได้พบกับเสาหินปูน ที่สูงที่สุดในประเทศไทยและสูงที่สุดในโลกอีกด้วยโดยมีความสูงประมาณ 62.5 เมตร ทั้งนี้การก่อเกิดของโพรงถ้ำ ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความน่าอัศจรรย์ใจของถ้ำหลายแห่งภายในอุทยานฯ นั้น สันนิษฐานว่าบริเวณนี้น่าจะ เป็นต้นน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีลำห้วยไหลวกวนมากมายกลางผืนป่า

และกัดเซาะเพิงผาเทือกเขาหินปูน จนเกิดโพรงถ้ำมากมาย ประกอบกับการสะสมของตะกอนหินปูนที่ใช้เวลานาน จึงทำให้เกิดหินงอกหินย้อยที่เป็นดั่ง ประติมากรรมธรรมชาติงดงามไม่เหมือนใคร นอกจากประสบการณ์ของการชมถ้ำเสาหินที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วย เสาหินปูนขนาดใหญ่ และภายในถ้ำเองก็มีลำห้วยลำคลองงูไหลผ่านทะลุกลางถ้ำแล้ว ยังมีถ้ำที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น ถ้ำนกนางแอ่น ถ้ำน้ำตก ถ้ำใหญ่ เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand